17 Temmuz 2009 Cuma

ÇELİK ÇATI SİSTEMLERİ

ÖZTEKNİK, Kurulum aşamasındaki fabrikalar, depolar vb. işletmelerin ihtiyacı olan çelik konstrüksiyon çatı imalatı yapmaktadır.Deneyimli Mühendislerimiz ile rüzgar ve karyükü hesaplanarak maximum mukavemette çatı projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.MİKRONİZE KIRMA ELEME TESİSLERİ

Bu gruptaki makinalar Mikronize ürün elde etmek amacıyla dizayn edilmiş olup, seramik yapıştırıcı üretimi yapan firmalar, boya hammadesi üretimi yapan firmalar, pres kömür imalatı vb.mikronize malzeme gereksinimi duyan her sektöre hitap etmektedir.

TUĞLA FABRİKALARI

ÖZTEKNİK, Tuğla ve kiremit üreticilerinin ihtiyacına yönelik makina ve teçhizatlar ile anahtar teslimi Tuğla Fabrikaları kurulumu yapmaktadır.
Tuğla fabrikalarının makina parkı, fırın grubu, çatı imalatı ve tecrübe gerektiren konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Mevcut tuğla fabrikalarına suni kurutma sistemleri ve toprak hazırlama sistemleri kurulumu yapmaktadır.


TOPRAK ELEĞİÖZTEKNİK,tamamen kendi projesi olan toprak eleği ile,mevcut tuğla fabrikalarında kullanılmakta olan toprak ezici valslere alternatif olarak,toprağın içindeki küçük taşları ayırmayı başarmış ve yüksek ilk yatırım, enerji ve bakım ve maliyeti olan makineların alternatifi olarak toprak sanayinin hizmetine sunmuştur.
Mevcut tuğla fabrikalarında toprağın içindeki küçük taşlar ( 2 mm. ve üzeri ) toprak ezici valsler tarafından ezilerek kırılmakta,bunun sonucunda pişmiş tuğlanın içindeki taş parçacıkları patlama yaparak tuğla kalitesini bozmaktadır.Eleğimiz bu taşları ayırarak ürün kalitesinin artmasını sağlamıştır.
Üretim aşamasında kalıba gelip takılan yabancı maddeleri (ağaç parçacıkları, metal parçalar v.s) eleyerek üretimin aksamasını önlemektedir. Günümüz toprak sanayicilerinin en önemli giderlerinden biri olan elektrik giderini ( bir veya iki toprak ezici valsi ve filtreli karıştırıcıyı devre dışı bırakarak) % 80 - % 90 azaltarak üretim maliyetini önemli ölçüde düşürür.

MEKANİK STABİLİZASYON PLENTLERİ

Asfalt şantiyelerinin istediği kapasiteye göre 250-300 ton/h ile 450-500 ton/h kapasiteli olarak 2 tipte üretilmektedir. 4'lü grup agrega bunkerleri, besleyici bantlar ile tamamlanmış olup malzeme akışı mekanik olarak ayarlanmaktadır.
Stablize malzemeye su mixerde verilmekte ve homojen bir karışım sağlanmaktadır. 30m³ kapasiteli çift akış gözlü ve pnomatik kumandalı silo, kamyonların rahatça altına girmesine müsade eder ve max verimlilikte dolum sağlar.

KUM YIKAMA ELEME TESİSLERİ

Kum üretim tesislerimiz; hammaddenin cinsi, istenilen kapasite ve arazi şartları değerlendirilerek projelendirilir ve anahtar teslimi olarak kurulumu yapılır. 50 ton/h ile 250 ton/h hammadde işleyebilmektedir.
Dere Kumu Tesislerinde ve kirlilik oranı düşük hammaddelerin yıkanmasında kum, Yıkamalı Eleklerimizde duşlama yöntemiyle yıkanıp ayrıştırılır ve yıkama helezonları ya da Kovalı Yıkayacılarla depolamak üzere, sudan ayrılıp konveyörler yardımıyla stoklanır.

Kirlilik oranı yüksek hammadelerin yıkanmasında; elek öncesi yıkama mikserlerimiz, duşlama ile giderilemeyen killi toprağı çözerek kaliteli kum üretimini sağlar.Yıkama Eleklerimizde, "kaz ayağı" olarak tabir ettiğimiz duşlama sistemi, malzemenin tamamının suyla temas edip yıkanmasını ve ayrışmasını sağlar. Ayrıca eleklerimizin her katında yıkama sistemi mevcut olup maksimum temizlik hadeflenmiştir. Elek üzerindeki vanalar vasıtasıyla (11 adet) istenen bölümlerin duşlaması azaltılıp, çoğaltılabilir. Titreşimli çalışma şartları düşünülerek tasarlanmış özel rulmanlar eleğin bakım sürelerini ve ömrünü uzatmaktadır.
Kum Tesislerinde genelde 20-30 m³ olarak dizayn edilmiş bantlı besleyicili bunkerler kullanılmaktadır. Bantlı besleyici; titreşimli ve vargelli besleyicilere göre, yüzeye yapışma meydana getirmemesi, homojen besleme sağlaması ve besleme hızının kolayca ayarlanabilmesi ile üstünlük sağlar. Aşındırıcı malzemelerde iç cidarlar özel aşınma plakalarıyla desteklenmektedir.


KOVALI YIKAYICILAR elekten suyla beraber gelen kumun tutulması ve tekrar yıkanması işlevini sağlayan makinalardır. Minumum çalışma devri ile (1,2 dev/dk) suyla beraber kaçması muhtemel ince kumu maksimum seviyede yakalayarak işletme verimini artırır.


HELEZON YIKAYICILAR, tesis kapasitelerine göre tekli ve çifli olarak dizayn edilen helezonlarımız suyla beraber elekten elenen kumu tutmak üzere tasarlanmıştır. Kumu helezonik şekilde dönerek taşıdığı için, yıkama işlevini maksimuma çıkarır. Çiftli helezonalarda birbirinden bağımsız 2 tahrik grubu mevcuttur. Taş ocaklarında küçük ebatlı malzemelerin (0-15 mm) yıkanmasında da kullanılmaktadır.

SUSUZLANDIRMA ELEĞİ, Helezon veya Kovalı yıkayıcıdan alınan kumun içinde bulunan suyu, özel titreşim sistemiyle süzerek, stoklanacak kumun daha kuru ve dolayısıyla suyla beraber atılan kirli malzemeden arınmış şekilde daha temiz olmasını sağlar.

KIRMA ELEME TESİSLERİ

60-300 ton/h kapasiteli tesislerimiz, primer ve seconder olmak üzere, çeneli, darbeli ve tersiyer kırıcılardan oluşmaktadır. Sabit ve mobil olarak tesislerin projelendirilmesi, malzemenin cinsi ve arazi şartları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. ÇENELİ KIRICILAR60-90 ve 110 luk olarak üç farklı tip ve kapasitede üretilmektedir. Sıkıştırma prensibiyle çalıştığı için, sertlik oranı yüksek madenleri sorunsuz bir şekilde kırması ve bakım maliyetlerinin düşük oluşu sebebiyle işletmelerde ençok tercih edilen primer kırıcılardır. DARBELİ KIRICILARPrimer seconder olarak iki farklı tipte üretilmekte olan darbeli kırıcılarımız, düşük ve orta sertlikte malzemelerin kırılması için uygun makinelardır. Kapasite yüksekliği ve kübik ürün vermesi dolayısıyla tercih edilmektedir. TERSİYER KIRICILAR (KUM MAKİNASI)İnce malzeme üretimi için tasarlanmış kırıcılardır. 0-5mm. yoğunlukta ürün elde etmek için kullanılırlar. Rotorun her iki yöne dönebilmesi sayesinde kırıcı paletlerin 2 yüzü kullanılabilmekte ve maximum verim alınmaktadır. 650 ve 1300 lük olarak 2 tipte üretilmektedir. Hidrolik açma sistemi sayesinde palet değiştirilmesi ve bakımı kısa sürede yapılmaktadır

Beton Santrali

ÖZTEKNİK MAKİNA,30 yıllık deneyimi ile madencilik ve toprak sanayi sektörüne verdiği hizmetlere, Beton Santralleri üretimi ile hazır beton imalatçılarını da ekleyerek kalite geleneğine uygun tesisler üretmektedir. 60-90-120 m³/h kapasiteli tesisler, firmaların ihtiyaçlarına göre projelendirilmektedir.


DÖRT BÖLMELİ AGREGA BUNKERLERİ
Beton Santrali kapasitesine göre saatte 60 m³'ten başlayıp 200 m³ kapasiteye kadar çıkabilmektedir. Birbirinden bağımsız agrega bunkerleriyle nakliye ve montaj kolaylığı sağlar. Demonte hale getirilmesi basittir ve tesisin yer değiştirilebilmesini kolaylaştırır. Agreganın tartı kabına dengeli boşalması için her bunkerde 2 pnömatik piston ve 2 akış gözü bulunmaktadır. İnce agrega bunkerinde akışkanlığı hızlandırmak amacıyla vibromotor bulunmaktadır.


MİKSER
ÖZTEKNİK MAKİNA,deneyimli uzman kadrosuyla kendi imalatı pan mixerler ile hizmet vermektedir. Mixerlerimiz aşınmaya mukavim (hardox) taban ve yan yüzey saçlarıyla desteklenerek bakım süresi ve bakım maliyeti asgariye indirilmiştir. Ergonomik olarak dizayn edilmiş 8 adet karıştırıcı palet, betonun maximum homojenlikte karışımını sağlar. Krom alaşımlı çelik döküm paletler aşınmaya karşı uzun ömürlüdür.
PAN mikserlerin tahrik sistemi özel olarak dizayn edilmiş (DİŞSAN) redüktörlerle sağlanmaktadır. Müşteri isteğine bağlı olarak ithal Twinsaft Mixerler sisteme dahil edilebilmektedir.


ÇİMENTO SİLOLARI
Beton santrali kapasitesine göre 50 ton'dan, 100 tona kadar kapasitelerde imal edilmektedir. Çimento Silolarının Tüm Ekipmanları;
Filtre
Seviye İndikatörü
Klepe
Akışkanlaştırıcı Jetler
Emniyet Valfi
konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden WAM® marka olup beton santralinin sorunsuz çalışmasını sağlar.


ÇİMENTO HELEZONLARI
40-60-90 ton/h Portlant Çimento taşıma kapasitesine sahip olarak beton santralleinin kapasitesine göre seçilmektedir. Helezonlarda üstün dayanıklılık ve sorunsuz çalışmaları gözönünde bulundurularak WAM marka kullanılmaktadır.


OTOMASYON SİSTEMİ
ÖZTEKNİK otomasyon sistemleri konusunda uzman ekiplerle çalışmaktadır. Tüm sistemin birbirine uyumlu olarak agregadan mixerin boşalımına kadar otomatik olarak kumanda edilmesini sağlar. Bilgisayar ekranında şematik olarak işleyiş izlenebilir. Elektrik Panosu; Tüm malzemeler Telemechanigue olarak kullanılmakta ve uzman elektrik mühendisleri denetiminde hazırlanmaktadır.


KONVEYÖR BANTLAR
Beton Santrallerinde 2 adet konveyör bant bulunmaktadır. Biri tartım diğeri mikseri beslemek için kullanılmaktadır. 30-60 m³’lük tesislerde 800 mm. genişliğinde bant,.90 m³ ve üstünde ise 1000 mm genişliğinde bantlar kullanılmaktadır. Mikser besleme bantının üzeri yağmur ve rüzgardan korumak amacıyla kapalıdır.